Gotino - Thời gian của Người thành đạt

gotino.vietnam@gmail.com

phone

0120.333.2607

Phần đặt hàng dành cho Doanh Nghiệp

Dành cho các chủ doanh nghiệp có nhu cầu đặt sản phẩm sổ tay quản lý thời gian Gotino với số lượng lớn.

Với thiết kế đặc biệt phù hợp với tính cách và con người Việt Nam, đây sẽ là một sản phẩm rất phù hợp để đưa vào trong doanh nghiệp của bạn. Nó sẽ giúp bạn, các nhân viên của bạn quản lý công việc hiệu quả hơn, tăng hiệu quả lao động và giảm thời gian lao động.(*)(*): Mức giá của sản phẩm sẽ được chúng tôi thông báo khi chúng tôi liên lạc lại với bạn.

Copyright © 2018 Istar Human Potential Development Company Limited